Verbetering sociale veiligheid

Politie en Arriva zijn in 2012 een succesvolle pilot gestart om de sociale veiligheid te verbeteren.

Bekijk meer video's en het project

Denk mee > >

Voorkomen is beter dan genezen

Iedereen in ons land maakt gebruik van de openbare ruimte. En bijna iedereen gebruikt het openbaar vervoer. Het is belangrijk dat men zich daar veilig voelt: buiten en binnen. Gerichte maatregelen kunnen een grote rol spelen bij het voorkomen van incidenten. Om goede preventieve maatregelen te nemen is het belangrijk dat zowel de politie als de vervoersbedrijven en het betrokken openbaar bestuur informatie verzamelen over incidenten en die met elkaar delen.

In 2012 is in de regio Rotterdam de succesvolle pilot 'Duurzaam Verbinden' gestart. De gegevens over incidenten zijn gebundeld en geografisch zichtbaar gemaakt: wat gebeurt er, waar en wanneer. Zo krijgt men inzicht, ontstaat een bepaalde mate van voorspelbaarheid en is een effectieve aanpak mogelijk om die incidenten te voorkomen.

Duurzaam Verbinden bestaat uit drie onderdelen die samenhangen en elkaar versterken: een informatiesysteem, een samenwerkingsmodel en gerichte Toekomst.

Het koppelen van de incidentgegevens van alle betrokken partijen schept een integraal beeld van de werkelijke sociale veiligheid en biedt aanknopingspunten voor een gerichte aanpak. Bijvoorbeeld een betere inzet van OV-controleurs, op andere tijden, andere plaatsen en andere lijnen. Of politioneel optreden bij overlast rond haltes voor het openbaar vervoer.